Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVII/117/04 z dnia 27.04.2004 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr XVII/117/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego


Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 / Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wstąpienie Pani Barbary Leszczyńskiej kandydatki z listy Nr 3 okręgu wyborczego Nr 1 na miejsce radnego Pana Kazimierza Dubińskiego w związku z wygaśnięciem jego mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2004 15:38
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2264
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu