Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVI/113/04 z dnia 25.03.2004 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów.

UCHWAŁA Nr XVI/113/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 127, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) na wniosek Burmistrza Namysłowa - Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Barbarę Bednarz na stanowisko Skarbnika Gminy Namysłów z dniem 1 kwietnia 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2004 15:21
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2460
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu