Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVII/120/04 z dnia 27.04.2004 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.

UCHWAŁA Nr XVII/120/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa


Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 i Nr 96 poz. 874, z 2004 r. Nr 19 poz. 177) oraz art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) – Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2003 rok, po jego rozpatrzeniu.

§ 2

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2004 15:44
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2536
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu