Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVII/133/04 z dnia 3.06.2004 w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004-2007

UCHWAŁA Nr XVIII/133/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 3 czerwca 2004 roku

w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004-2007


Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Nr 154 poz. 1787, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 228 poz. 2256) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, ławnikiem do Sądu Okręgowego w Opolu, został wybrany Pan Józef Bajor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    21-06-2004 10:27
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2415
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu