Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/185/05 z dnia 29.04.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr XXV/185/05
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2002r. Nr 113 poz. 984 i z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do uchwały, przedstawione przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. zwany dalej „EKOWOD” .

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 czerwca 2005 roku do dnia 31 maja 2006 roku.

§ 3

Z dniem wejścia w życie taryf traci moc Uchwała Nr XVII/123/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Taryfy ogłoszone zostaną w miejscowej prasie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2005 12:22
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2247
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu