Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/198/05 z dnia 15.09.2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/198/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 15 września 2005 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 / – Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Wojciecha Surmacza z okręgu wyborczego Nr 1, w związku ze zrzeczeniem się mandatu z dniem 1 września 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    28-09-2005 13:00
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2351
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu