Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/209/05 z dnia 4.10.2005 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Uchwała Nr XXIX/209/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 4 października 2005 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie wybrany został Pan Jan Dróżdż.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka 
informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Beata Wojtasik
data wytworzenia: 2005-10-04
Metryczka
  • opublikowano:
    13-10-2005 13:41
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1730
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu