Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/251/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie

Uchwała Nr XXXIII/251/06
Rady miejskiej w Namysłowie
z dnia 2 marca 2006 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust 1,2 i 6 w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 – zmiany: Dz. U. Z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 kwietnia 2006 roku tworzy się Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie, zwany dalej „Zespołem”.
 2. Zespół powstaje z połączenia Gimnazjum w Smogorzowie oraz Przedszkola w Kowalowicach z oddziałem zamiejscowym w Smogorzowie.

§ 2

Obwód Zespołu obejmuje następujące miejscowości: Smogorzów, Pawłowice Namysłowskie, Głuszynę, Brzezinkę, Objazdę, Kowalowice (z przysiółkiem Nowy Dwór), Józefków i  Michalice.

§ 3

Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik do uchwały (PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIII-251-06.pdf).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  14-03-2006 12:05
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3030
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu