Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/265/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie

Uchwała Nr XXXIV/265/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jerzego Kopcia na Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w miejsce Pana Jana Dróżdża, w związku z jego rezygnacją z pełnienia tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    24-05-2006 10:20
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2053
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu