Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/03/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie

Uchwała Nr I/3/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2 Statutu Gminy Namysłów, Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Namysłowie zostali wybrani:

 1. Pan  Jan Mieczysław Dróżdż
 2. Pani Urszula Jolanta Tracz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  27-12-2006 08:00
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2582
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu