Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała Nr IV/17/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 6 grudnia 2006 r. wynagrodzenie miesięczne Burmistrza - Pana Krzysztofa Kuchczyńskiego, przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 i z 2006 r. Dz. U. Nr 39, poz. 272) w następującej wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900,00 zł
 2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł
 3. dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.040,00 zł
 4. dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 980,00 zł

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  11-01-2007 15:08
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2778
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu