Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie

Uchwała Nr IV/21/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 16 Statutu Gminy Namysłów, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie w § 1 dodaje się:
8. Tracz Urszula Jolanta – członek”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    11-01-2007 15:09
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2900
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu