Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/34/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa

Uchwała Nr V/34/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza złożonej przez Ewę i Stanisława Ś. i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej względem tej skargi, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Powyższa skarga podlega odmownemu załatwieniu jako nieuzasadniona, z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, z zobowiązaniem go do przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2007
  przez: Sławomir Idzi
 • opublikowano:
  06-02-2007 09:26
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  27-06-2017 13:01
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1985
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu