Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IX/70/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom

Uchwała Nr IX/70/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwy ulicom na terenie miasta Namysłowa położonym w ciągu następujących dróg:

1) dz.  nr 685 k.m. 1 - ul. Świerkowa,

2) dz. nr 503/5 k.m.5 -  ul. Radosna.

§ 2

Nowo nazwane ulice oznaczono na mapkach ponumerowanych od //bip.namyslow.eu/min/?f=cms/public/script/bip_v3/main.min.js&version=1587991068_1391">