Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/70/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom

Uchwała Nr IX/70/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwy ulicom na terenie miasta Namysłowa położonym w ciągu następujących dróg:

1) dz.  nr 685 k.m. 1 - ul. Świerkowa,

2) dz. nr 503/5 k.m.5 -  ul. Radosna.

§ 2

Nowo nazwane ulice oznaczono na mapkach ponumerowanych od 1 do 2, stanowiących załączniki do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie i na terenie Gminy Namysłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
                        

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    08-06-2007 10:54
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1834
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×