Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/79/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Uchwała Nr X/79/07
Rady miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 lipca 2007 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następujących miejscowości Gminy Namysłów:

 1. miasta Namysłów,
 2. wsi Ligotka,
 3. wsi Smarchowice Małe,
 4. wsi Smarchowice Wielkie i Nowe Smarchowice,
 5. wsi Ziemiełowice, Kamienna i Łączany.

§2

Zakres zmian planów obejmuje:

 1. ustalenie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
 2. określenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,
 3. określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 4. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w miejscowej prasie oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w urzędzie Miejskim i na terenie gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  12-07-2007 15:09
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1617
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×