Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/101/07 z dnia 4 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego

Uchwała Nr XII/101/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego


Na  podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 1 Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dz. U. Woj. Opolskiego z 1997 r. Nr 15, poz. 90) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Występuje się ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 


 Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    16-10-2007 20:37
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2137
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu