Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/126/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Ziemiełowicach

Uchwała Nr XIV/126/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na składowisku odpadów w Ziemiełowicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się opłatę za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych na składowisku odpadów w Ziemiełowicach  za 1 Mg –  w wysokości  151, 99 zł.
 2. Do ustalonej opłaty dolicza się obowiązujący  podatek od towarów i usług (VAT).

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w miejscowej prasie.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

  

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  21-12-2007 10:38
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1521
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×