Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/138/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Smarchowicach Śląskich

Uchwała  Nr  XV/138/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia  14 lutego  2008 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Smarchowicach Śląskich


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.  Zamierza się, z dniem 31 sierpnia 2008 r. zlikwidować Przedszkole w Smarchowicach Śląskich.

§ 2.  Wychowankom likwidowanego przedszkola zapewnia się możliwość uczęszczania, zgodnie z wyborem rodziców, do Przedszkola w Ligocie Książęcej lub Przedszkola Nr 4 w Namysłowie lub zamiejscowego oddziału tego przedszkola w Krasowicach, który zostanie utworzony z dniem likwidacji Przedszkola w Smarchowicach Śląskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodniczący Rady
          Jarosław Iwanyszczuk

        

 U Z A S A D N I E N I E

Przedszkole w Smarchowicach Śląskich jest placówką 2-oddziałową, w skład której wchodzą:

 • jeden oddział w Smarchowicach Śląskich, mieszczący się w wolnostojącym starym budynku z ok. 1940 roku, adaptowanym na potrzeby przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza 12 dzieci,
 • jeden oddział zamiejscowy w Krasowicach, mający swoją siedzibę
  w wyremontowanym budynku świetlicy wiejskiej, liczący 18 dzieci.

Od kilku już lat obserwuje się malejącą liczbę urodzeń dzieci we wsi Smarchowicach Śl. Z uwagi na powyższe, w roku szkolnym 2008/2009 do tego oddziału uczęszczałoby tylko 7 przedszkolaków, natomiast do oddziału w Krasowicach może zgłosić się 21 dzieci. Wobec powyższego zamierza się:

 • zlikwidować Przedszkole w Smarchowicach Śląskich, a dzieciom z tego oddziału zapewnić dowóz i miejsca w Przedszkolu w Ligocie Książęcej, Przedszkolu Nr 4w Namysłowie lub w oddziale w Krasowicach – wg wyboru rodziców,
 • jednocześnie zamierza się pozostawić istniejący oddział w Krasowicach i włączyć go w struktury organizacyjne Przedszkola Nr 4 w Namysłowie, czyniąc go oddziałem zamiejscowym.


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jarosław Iwanyszczuk
Data wytworzenia: 2008-02-14

 

 


Metryczka
 • opublikowano:
  20-02-2008 14:36
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1920
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu