Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/154/08 z dnia 29 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XVIII/154/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 maja 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które w 2007 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego


     Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr XIV/122/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie  wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w § 1 w ust. 1 tabela pod liczbą porządkową 11 i 14 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota wydatków

Termin realizacji

1.

Budowa szatni sportowej w Brzozowcu

80 000 zł

31.12.2008r.

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę Wiejskiego Domu Rekreacji i Sportu w Głuszynie

20 000 zł

31.10.2008r.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    02-06-2008 10:29
    przez: Anna Dziura
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1753
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu