Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/215/08 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie umieszczenia nazwy miasta Namysłów w znaku towarowym

Uchwała Nr XXII/215/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie umieszczenia nazwy miasta Namysłów w znaku towarowym

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), na wniosek Zakładu Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC”, ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1.  
Wyraża się zgodę na umieszczenie nazwy miasta Namysłów w znaku towarowym wszystkich wyrobów produkowanych przez Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC”, ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    03-11-2008 12:07
    przez: Anna Dziura
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2004
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu