Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/250/09 z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXV/250/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Namysłowskiego, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1. 
  Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi wewnętrzne, położone na terenie Gminy Namysłów:

 1. ulicę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, położoną na działce nr 437/159, k.m. 12 w Namysłowie, o długości 0,610 km i nawierzchni gruntowej,
 2. ulicę Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego położoną na działce nr 869, k.m. 4 w Namysłowie o długości 0,728 km i nawierzchni gruntowej.

§ 2.   Przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

       

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  13-02-2009 09:29
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2297
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu