Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/264/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów

UCHWAŁA  Nr  XXVI/264/09 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach
i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów


     Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190 poz. 1360, z  późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się obwody głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 2. Numery i granice obwodów głosowania określonych w ust. 1 oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ustala się następująco:
Numer obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
23 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie
ul. Oleśnicka 10
46 – 100 Namysłów

24 Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Woskowice Małe 15
46 -100 Namysłów
25 Dom Pomocy Społecznej „Promyk”
w Kamiennej
Dom Pomocy Społecznej „Promyk”
w Kamiennej 22
46-100 Namysłów

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§   3. 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     Przewodniczący Rady
           
                     Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  18-03-2009 15:00
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2204
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu