Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/300/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie porozumienia z Wojewodą Opolskim

UCHWAŁA NR XXXI/300/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie porozumienia z Wojewodą Opolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Namysłów a Wojewodą Opolskim w sprawie przejęcie od Wojewody Opolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody Opolskiego upoważnień na zakup paliw.
2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    29-09-2009 11:51
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2043
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu