Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/299/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie współpracy Gminy Namysłów z Gminą Zagon w Rumunii

UCHWAŁA NR XXXI/299/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie współpracy Gminy Namysłów z Gminą Zagon w Rumunii

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Namysłów wyraża wolę współpracy z rumuńską Gminą Zagon w dziedzinie społeczno-gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i sportowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    29-09-2009 10:58
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2057
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu