Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/323/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2009 - 2016

UCHWAŁA Nr XXXIII/323/09
RADY MIEJSKLIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2009 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2009 - 2016, przyjęty przez zebranie wiejskie w Józefkowie w dniu 30 listopada 2009 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    14-12-2009 13:08
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2178
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu