Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/50/11 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Namysłowie

UCHWAŁA NR V/50/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 3.03.2011 r. uchwala, co następuje:

§1. Nie wyraża się zgody na rozwiązanie przez Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Namysłowie Panem Janem Mirosławem Kozyrą.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Namysłowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż 
 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2011 09:05
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2049
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu