Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/62/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR VI/62/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 art. i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą Nr V/47/11 z dnia 10 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2024" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2  "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2012" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    04-05-2011 11:00
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2129
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu