Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/66/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR VII/66/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXI/312/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów", Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Stanisławowi Małyszce za zasługi na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Namysłowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2011 09:49
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2049
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu