Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/74/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przeczów na lata 2008 - 2015

UCHWAŁA NR VII/74/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przeczów na lata 2008 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Przeczów na lata 2008 - 2015, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/183/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2008 r., zmienioną uchwałą Nr XXVI/262/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. i uchwałą Nr XLII/399/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada 2010 r., które wprowadza uchwała Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego w Przeczowie z dnia 31 maja 2011 r., stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2011 09:53
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2058
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu