Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/92/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2012-2015

UCHWAŁA NR IX/92/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia  27 października 2011 r.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2012-2015 została wybrana Pani Barbara Leszczyńska.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie do przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu listy wybranych ławników wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika i załączonymi do niej dokumentami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż

Metryczka
  • opublikowano:
    09-11-2011 12:33
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3075
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu