Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Kierownika Urzędu w 2012 rok

 • Zarządzenie Nr 1/12 Kierownika Urzędu z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 2/12 Kierownika Urzędu z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 3/12 Kierownika Urzędu z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 4/12 Kierownika Urzędu z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Zarządzenie Nr 5/12 Kierownika Urzędu z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie Kierownika Urzędu w sprawie zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 6/12 Kierownika Urzędu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 7/12 Kierownika Urzędu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
 • Zarządzenie Nr 8/12 Kierownika Urzędu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia filii archiwum zakładowego
 • Zarządzenie Nr 9/12 Kierownika Urzędu z dnia 7 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 12/12 Kierownika Urzędu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Anny Wojciechowskiej-Gnacy
 • Zarządzenie Nr 13/12 Kierownika Urzędu z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej
 • Zarządzenie Nr 14/12 Kierownika Urzędu z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 16/12 Kierownika Urzędu z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Jolanty Grabowskiej
 • Zarządzenie Nr 17/12 Kierownika Urzędu z dnia 11 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 18/12 Kierownika Urzędu z dnia 11 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 19/12 Kierownika Urzędu z dnia 24 października 2012 r. w sprawie inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 23/12 Kierownika Urzędu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Joanna Zuzel
 • opublikowano:
  30-01-2012 08:16
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  09-01-2013 09:21
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 9447
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×