Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2006 rok (V kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1/V/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 2/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 3/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 4/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 5/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 6/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 7/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 8/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 9/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 10/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 11/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Zakładu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 12/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności przwnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 13/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 14/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
 • Zarządzenie Nr 15/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postepowań
 • Zarządzenie Nr 16/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postepowań
 • Zarządzenie Nr 17/V/06 Burmistrza Namysłowa 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 18/V/06 Burmistrza Namysłowa 13 grudnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 19/V/06 Burmistrza Namysłowa 13 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia w częsci zarządzenia Nr 534/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 listopada 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 20/V/06 Burmistrza Namysłowa 13 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 21/V/06 Burmistrza Namysłowa 13 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 22/V/06 Burmistrza Namysłowa 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 23/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 24/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 25/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 26/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 27/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 28/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 29/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 30/V/06 Burmistrza Namysłowa 20 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 31/V/06 Burmistrza Namysłowa 27 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 32/V/06 Burmistrza Namysłowa 27 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 33/V/06 Burmistrza Namysłowa 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 34/V/06 Burmistrza Namysłowa 29 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 35/V/06 Burmistrza Namysłowa 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
Metryczka
 • opublikowano:
  08-02-2007 12:47
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 10770
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu