Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2006 rok (IV kadencja)

 • Zarządzenie Nr 409/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 410/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu określajacego procedure udzielania zamówień publicznych przez Gmine Namysłów
 • Zarządzenie Nr 411/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 412/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 413/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 414/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 415/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 416/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 417/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 418/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 419/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 420/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 421/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 422/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 423/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
 • Zarządzenie Nr 424/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Namysłówz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • Zarządzenie Nr 425/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 426/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomosci
 • Zarządzenie Nr 427/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 428/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 429/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizycyjnych
 • Zarządzenie Nr 430/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 431/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 432/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podtawowych, gimnazjach i zespołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 433/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 434/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 435/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 436/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lutego 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 437/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 438/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 439/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 440/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania rocznej nagrody osobom kierujacym samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadajacymi osobowość prawną oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • Zarządzenie Nr 441/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 442/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 443/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 444/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 445/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 446/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 447/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 448/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 449/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 450/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 451/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomosci
 • Zarządzenie Nr 452/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • Zarządzenie Nr 453/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zarządzenie Nr 454/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 455/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 456/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 457/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 458/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 459/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 460/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 461/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 462/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 463/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 464/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 465/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 466/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 467/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 468/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 469/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 470/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 471/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 472/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 473/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 474/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 475/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 476/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 477/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 478/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 479/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 480/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 481/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 482/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 483/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 484/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
 • Zarządzenie Nr 485/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 486/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 487/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 488/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 489/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 490/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie procedury kontroli finansowej jednostek organizacyjnych, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 491/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 492/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania powierzone i własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 493/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 494/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 495/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 496/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 497/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 498/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 599/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzidzictwa przyrodniczego w roku 2006
 • Zarządzenie Nr 500/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 501/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 502/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 503/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 504/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 września 2006 r. w sprawie dokonania przeniesien wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 505/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 506/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 507/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postepowania w sprawie udzielania jednorazowej pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 • Zarządzenie Nr 508/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 509/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 510/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 511/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 512/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 513/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwięrzęcych i ich części
 • Zarządzenie Nr 514/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zarządzenie Nr 515/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 516/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 517/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 519/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 519/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 520/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 521/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 522/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 523/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 524/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 525/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 526/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 527/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 528/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 529/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 530/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 531/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 532/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 533/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 534/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmian subwencji ogólnej i dotacji celowej na zadania własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 535/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 536/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 537/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 538/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 539/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok