Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2007 rok (V kadencja)

 • Zarządzenie Nr 36/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 37/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 38/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 39/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na 2 stanowiska referenta ds. przygotowania i realizacji projektów w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 40/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie najmu lokalu
 • Zarządzenie Nr 41/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 42/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 43/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 44/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 45/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 46/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 47/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 48/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 49/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przeszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 50/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok oraz harmonogramu dochodów i wydatków na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 51/V/07z dnia 14 lutego 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 278/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali świetlic wiejskich na terenie gminy Namysłow
 • Zarządzenie Nr 52/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 53/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 54/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 55/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 56/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 57/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 58/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 59/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 60/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 61/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 62/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 63/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych Zarządów Osiedli w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 64/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 65/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 66/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 67/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 68/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 69/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 46/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 70/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 71/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruhomości
 • Zarządzenie Nr 72/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie unieruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 73/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 74/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2007 r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 75/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 76/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 77/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gimny Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 78/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 79/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 80/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie zmian dotacji celowej na zadanie własnej gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 81/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy ogólnej i inwestycyjnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 82/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 83/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 84/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2007 r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 85/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w spawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 86/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 47/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 87/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 88/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w spawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 89/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 278/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2005 roku w spawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali świetlic wiejskich na terenie gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 90/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2007 r. w spawie zmiany najmu lokalu
 • Zarządzenie Nr 91/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2007 r. w spawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 92/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2007 r. w spawie zmian dotacji celowej na zadanie własnej gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 93/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 94/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2007 r. w spawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 95/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2007 r. w spawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 96/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 97/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2007 r. w spawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 98/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2007 r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 99/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2007 r. w spawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 100/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2007 r. w spawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków w zamian za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 101/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2007 r. w spawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 102/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 103/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2007 r. w spawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 104/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2007 r. w spawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 105/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2007 r. w spawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 106/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 czerwca 2007 r. w spawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 107/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 czerwca 2007 r. w spawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 108/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 czerwca 2007 r. w spawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 109/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 czerwca 2007 r. w spawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 110/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 111/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy inwestycyjnej budżetu gminy w 200 roku
 • Zarządzenie Nr 112/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na rok 2007
 • Zarządzenie Nr 113/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 114/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 115/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 116/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 117/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 118/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na rok 2007
 • Zarządzenie Nr 119/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 120/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury na rok 2007
 • Zarządzenie Nr 121/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 122/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy inwestycyjnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 123/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 124/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 125/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 126/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 127/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 128/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na rok 2007
 • Zarządzenie Nr 129/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 130/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 131/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na rok 2007
 • Zarządzenie Nr 132/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 133/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 134/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 135/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 136/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 137/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
 • Zarządzenie Nr 138/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 139/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 140/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 141/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 142/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 143/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2007
 • Zarządzenie Nr 144/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 145/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 146/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 147/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 148/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 149/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 150/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 151/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 152/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 153/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 154/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 155/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 września 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 156/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 157/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzedzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 158/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 159/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 160/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 161/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 162/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 163/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 164/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 165/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 166/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 167/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 167a/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 168/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 169/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 170/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 171/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 172/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 173/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 174/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 175/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 176/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 177/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu w dniu 21 października 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 178/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 179/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 180/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 października 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 181/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 182/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 183/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 184/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 185/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 186/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 187/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 188/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 189/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 190/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 191/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 192/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 193/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 194/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 195/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 196/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 197/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 198/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko naczelnika Wydziału rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 199/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 200/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 201/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 202/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 203/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 204/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 205/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 206/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 207/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 208/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 209/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 210/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 211/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 212/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 213/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 214/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 215/V/07 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok