Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2008 rok (V kadencja)

 • Zarządzenie Nr 216/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok oraz harmonogramu dochodów i wydatków na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 217/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 218/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego grutnu wraz z prawem własności budynków w zamian za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 219/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 220/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 221/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 222/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 223/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 224/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem budynków gospodarczych na terenie wiejskim
 • Zarządzenie Nr 225/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 226/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 227/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 228/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 229/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 230/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 231/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 232/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowiska audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 233/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 234/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 235/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2008
 • Zarządzenie Nr 236/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 237/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 238/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 239/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 240/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 241/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 242/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 243/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 244/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 245/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 246/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 247/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 248/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowiska audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 249/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 250/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 251/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Zarządzenie Nr 252/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 253/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 254/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 255/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 256/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie najmu lokali
 • Zarządzenie Nr 257/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 258/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 259/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008roku
 • Zarządzenie Nr 260/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 261/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 262/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 263/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 264/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 265/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 266/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 267/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 268/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 269/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 270/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 271/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 272/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 273/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 274/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 275/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez pełniącego obowiązki Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 276/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 277/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 278/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 279/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 280/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 281/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 282/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko referenta ds. podatku VAT i ewidencji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 283/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko referenta ds. przedszkoli i szkół w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 284/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 285/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 286/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 287/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 288/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 289/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany ukłdu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok oraz zmiany harmonogramu7 dochodów i wydatków na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 290/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy inwestycyjnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 291/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 292/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 293/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Baldwinowicach celem wybrania sołtysa
 • Zarządzenie Nr 294/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2008
 • Zarządzenie Nr 295/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 296/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 297/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 298/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 299/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 300/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 301/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 302/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 303/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 304/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 305/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i inwestycyjnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 306/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 307/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 308/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 309/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 310/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 296/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 311/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 312/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 313/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 314/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 315/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 316/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 317/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 318/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 319/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 320/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 321/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem garaży i komórek
 • Zarządzenie Nr 322/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 323/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 324/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 325/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 326/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawiedokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 327/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 328/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 • Zarządzenie Nr 329/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 330/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 331/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 332/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 333/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 334/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na 2 stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 335/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie organizacji Stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 336/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 337/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 338/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 339/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2008 r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 340/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 341/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 342/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 343/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2008 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektownicznej i ustalenia jej regulaminu
 • Zarządzenie Nr 344/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 345/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 346/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 347/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 348/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 349/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 350/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 351/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 352/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektownicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 353/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 354/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 355/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 356/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 357/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 358/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 359/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 360/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 oku
 • Zarządzenie Nr 361/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 362/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 363/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 364/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 365/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 366/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 367/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XXII/214/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych w jednostki budżetowe
 • Zarządzenie Nr 368/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 369/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zasad korzystania z Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 370/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 371/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 372/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 373/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 374/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 375/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 376/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/210/08 w związku z uchwałą Nr XXII/217/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 377/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 378/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 379/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 379a/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok oraz zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2008 rok