Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2005 rok (IV kadencja)

 • Zarządzenie Nr 271/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 272/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 273/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 274/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie podwyższenia odpłatności za umieszczenie szyldów i reklam na nieruchmomościach administrowanych przez ATM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 275/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych i olei silnikowych dla pojazdów samochodowych, motopomp oraz sprzetu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Namysłów oraz zasad rozliczania i dokumentowania zakupionego paliwa i olei
 • Zarządzenie Nr 276/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 277/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 278/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali świetlic wiejskich na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 279/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 280/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 281/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 282/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 283/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie opłat za rezerwacje miejsc na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 284/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego "Obiekty architektury sakralnej z terenu Gminy Namysłów"
 • Zarządzenie Nr 285/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Akloholowych
 • Zarządzenie Nr 286/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 287/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 288/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 289/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 290/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 rok
 • Zarządzenie Nr 291/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 292/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 293/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 294/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzedu Miejskiego i jednostek podległych gminy
 • Zarządzenie Nr 295/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 296/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 297/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesien wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 298/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 299/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 300/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie opłat za rezerwację miejsc na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 301/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem lokali lub budynków użytkowych oraz odpłatności za umieszczanie szyldów i reklam na nieruchomościach stanowiacych mienie komunalne Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 302/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 303/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 304/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru i zasad jego pełnienia na potrzeby podwyższenia gotowosci obronnej państwa w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 305/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z oddziałem żłobkowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 306/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 307/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 308/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 309/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 310/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 311/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 312/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 313/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 314/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej pracy
 • Zarządzenie Nr 315/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomosci
 • Zarządzenie Nr 316/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 317/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 318/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 319/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 320/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 321/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 322/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 323/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany dotacji celowej na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 324/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 325/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Gminy w sprawie ustalenia zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów komunalnych
 • Zarządzenie Nr 326/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 327/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 328/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 329/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 330/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 331/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 332/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 333/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych
 • Zarządzenie Nr 334/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 335/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 336/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 • Zarządzenie Nr 337/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 338/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 339/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2005
 • Zarządzenie Nr 340/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 341/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 342/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 343/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu w dniu 25 września 2005 r
 • Zarządzenie Nr 344/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 345/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 346/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 • Zarządzenie Nr 347/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 348/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 349/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 350/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 351/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 352/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 353/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 354/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 355/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 356/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 357/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 358/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 359/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 360/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 361/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 362/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 363/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 364/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 365/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 366/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 367/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 368/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 369/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 370/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 371/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 372/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 373/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 374/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie powołania komisji do oceny możliwości dalszego przyjmowania odpadów na składowisku komunalnym w Ziemiełowicach
 • Zarządzenie Nr 375/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 376/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 377/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, nalem lokali lub budynków użytkowych oraz odpłatności za umieszczanie szyldów i reklam na nieruchomościach stanowiacych mienie komunalne Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 378/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 379/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 380/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 381/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 382/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 383/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 384/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 385/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 386/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budzetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 387/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 388/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 389/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 390/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 391/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 392/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 393/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 394/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 395/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmantarza komunalnego w Przeczowie
 • Zarządzenie Nr 396/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmantarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
 • Zarządzenie Nr 397/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 398/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 399/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia odpłatności za umieszczanie szyldów i reklam na nieruchomościach administrowanych przez ADM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 400/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 401/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 402/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przydzielania wolnego miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 403/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Zarządzenie Nr 404/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 405/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 406/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok oraz harmonogramu dochodów i wydatków na I połrocze 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 407/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 408/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 408A/IV/05 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2005 roku