Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2011 rok (VI kadencja)

 • Zarządzenie Nr 27/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 28/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 29/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 30/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 31/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 32/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie Nr 33/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie najmu lokalu na placu tergowym
 • Zarządzenie Nr 34/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 35/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie harmonogramu wyborów Zarządów Osiedli w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 36/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 37/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 38/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 39/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
 • Zarządzenie Nr 40/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za wypożyczanie łyżew na lodowisku "Biały Orlik" w Namysłowie przy ulicy Kolejowej
 • Zarządzenie Nr 41/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 42/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 43/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 44/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i urządzeń
 • Zarządzenie Nr 45/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu pomocniczego do weryfikacji wniosków sołeckich o przyznanie środków budżetowych z funduszu sołeckiego
 • Zarządzenie Nr 46/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 47/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 48/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 49/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 50/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 51/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 52/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2011 r. w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
 • Zarządzenie Nr 53/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2001 r.
 • Zarządzenie Nr 54/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie Nr 55/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz zmian subwencji ogólnej w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 56/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 57/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
 • Zarządzenie Nr 58/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 59/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 60/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 61/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian celowych na zadania własne gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 62/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz zmian subwencji ogólnej w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 63/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 64/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 65/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 66/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 67/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 68/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym Spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 69/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • Zarządzenie Nr 70/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 71/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 72/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 73/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 74/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 75/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 76/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 77/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 78/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 79/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 80/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 81/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 82/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym Spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 83/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Moniuszki 4
 • Zarządzenie Nr 84/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie opłat za rezerwacje miejsc na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 85/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 86/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 21
 • Zarządzenie Nr 87/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 88/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na dotację z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 89/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 90/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 91/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 91a/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 92/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 93/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 94/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 95/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 96/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 97/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 98/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym Spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 99/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 100/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 101/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 102/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 103/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 104/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 105/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 106/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 107/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 108/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej i ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 109/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 110/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 111/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 112/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 113/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 114/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 115/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
 • Zarządzenie Nr 116/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 117/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 118/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 119/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 120/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu pomocniczego do weryfikacji wniosków sołeckich o przyznanie środków budżetowych z funduszu sołeckiego
 • Zarządzenie Nr 121/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie najmu lokali
 • Zarządzenie Nr 122/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zakupu pomieszczeń dla potrzeb Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 123/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 124/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 125/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 • Zarządzenie Nr 126/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 127/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 128/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 129/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 2
 • Zarządzenie Nr 130/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 131/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 132/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie Nr 133/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
 • Zarządzenie Nr 134/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 135/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2011 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 136/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 137/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 138/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 139/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 140/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 141/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 142/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
 • Zarządzenie Nr 143/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 144/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 145/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wieńców i arcydzieł dożynkowych
 • Zarządzenie Nr 146/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 147/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 148/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 149/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 150/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej z budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 151/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 152/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Poskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 153/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 154/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 155/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 156/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 157/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 158/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 159/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 160/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 161/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 162/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 163/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 164/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 165/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 166/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej i ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 167/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 168/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 169/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 170/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego na terenie dworca PKP w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 171/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 172/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 173/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia administrowania mieniem komunalnym Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
 • Zarządzenie Nr 174/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 175/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 176/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 177/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 178/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 179/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 180/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 181/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 182/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 183/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 184/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 185/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 186/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 187/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 188/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 189/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 189a/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 190/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 191/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 192/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 193/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 194/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 195/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 196/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 197/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 198/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 199/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 200/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 201/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 202/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 203/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 204/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 205/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 206/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 207/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli
 • Zarządzenie Nr 208/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności parkingowych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 209/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 210/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2011 rok