Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2010 rok (V kadencja)

 • Zarządzenie Nr 555/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 556/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 557/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 558/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 559/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 560/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 561/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 562/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 563/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 564/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 565/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 566/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 567/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 568/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 569/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 570/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 571/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 572/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów sportowych
 • Zarządzenie Nr 573/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 574/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 575/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 576/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie najmu lokalu na placu targowym
 • Zarządzenie Nr 577/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie najmu lokalu we wsi Kamienna
 • Zarządzenie Nr 578/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 579/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 580/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 581/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 582/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 583/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 584/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2010
 • Zarządzenie Nr 585/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 586/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 587/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 588/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 589/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 590/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 591/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 592/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 593/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie najmu lokalu we wsi Smarchowice Śląskie
 • Zarządzenie Nr 594/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • Zarządzenie Nr 595/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 596/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 597/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 598/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 599/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 600/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 601/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 602/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 603/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 604/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 605/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 606/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 607/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 608/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 609/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 610/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 611/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 612/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych skutkach na terenie województwa opolskiego
 • Zarządzenie Nr 613/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 614/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 615/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 616/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 617/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 618/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 619/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 620/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 621/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzerżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 622/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2010r.
 • Zarządzenie Nr 623/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 624/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 625/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 626/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2010
 • Zarządzenie Nr 627/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 628/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 629/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 630/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 631/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 632/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwycelowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 633/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 634/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
 • Zarządzenie Nr 635/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 636/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 637/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 638/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 639/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 • Zarządzenie Nr 640/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 641/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 642/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 643/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu pomocniczego do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia zamku
 • Zarządzenie Nr 644/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 645/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 646/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 647/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 648/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 649/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 650/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 651/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 652/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminyw 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 653/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 654/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 655/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 656/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmina dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 657/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 658/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 659/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na dostacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2010
 • Zarządzenie Nr 660/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 661/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 662/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 663/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przydzielania wolnego miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 664/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 665/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 666/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 667/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 668/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 669/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 670/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 671/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie najmu lokalu na placu targowym
 • Zarządzenie Nr 672/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 673/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 674/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 675/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawoe dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 676/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 677/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 678/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 679/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 680/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrażania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 681/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 682/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 683/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 684/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 685/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 • Zarządzenie Nr 686/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 687/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 688/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku