Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2010 rok (VI kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
 • Zarządzenie Nr 2/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Zakładu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 3/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 4/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 5/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 6/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zarządzenie Nr 7/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 8/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 9/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 10/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 11/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 12/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 13/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 14/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 15/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 16/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 17/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 18/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 19/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 20/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 21/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 22/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 23/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia rezerwy budżetu gminy w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 24/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 25/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 26/VI/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2010 roku