Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2009 rok (V kadencja)

 • Zarządzenie Nr 380/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok oraz harmonogramu dochodów i wydatków na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 381/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 382/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 383/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 384/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 385/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 386/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 387/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 388/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia jednego terminu użytkownia wieczystego
 • Zarządzenie Nr 389/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 390/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 391/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 392/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 393/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzednicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacynych
 • Zarządzenie Nr 395/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • Zarządzenie Nr 396/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 397/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 398/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 399/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające zarządzenia w sprawie upoważnienia Kierownika i Zastępcy Kierownicka Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 400/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 401/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 402/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie najmu lokalu
 • Zarządzenie Nr 403/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 404/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 405/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 406/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ogłoszeniaotwrtego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2009
 • Zarządzenie Nr 407/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 408/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłow na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2009
 • Zarządzenie Nr 409/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 410/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 411/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 412/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 413/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 414/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 415/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 416/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 417/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 418/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Namysłów w 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 419/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009-2011
 • Zarządzenie Nr 420/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 421/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 422/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 423/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 424/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 425/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 426/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 427/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 428/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 429/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 430/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Zarządzenie Nr 431/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 432/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 433/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 434/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 435/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 436/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 437/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomiści
 • Zarządzenie Nr 438/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 439/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 440/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 441/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Zarządzenie Nr 442/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zobowiązania podatkowe
 • Zarządzenie Nr 443/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2009
 • Zarządzenie Nr 444/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 445/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek gminnych
 • Zarządzenie Nr 446/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 447/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 448/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 449/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 450/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 451/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 452/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 453/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 454/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 455/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 456/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk armosferycznych
 • Zarządzenie Nr 457/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 458/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 459/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 460/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 461/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 462/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 463/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 464/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 465/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 466/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji Stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 467/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 468/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 469/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2009
 • Zarządzenie Nr 470/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 471/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 472/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 473/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 474/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 475/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 476/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 477/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 478/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 479/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 480/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 481/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 482/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 483/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 484/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 485/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 486/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 487/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 488/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 489/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 490/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 482/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 491/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 492/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 493/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 494/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 495/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 496/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 497/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Administracja Domów Mieszkalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 498/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 499/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Baldwinowicach i Brzozowcu celem wybrania sołtysów
 • Zarządzenie Nr 500/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa i komunikacji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 501/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 502/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 503/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 504/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 505/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 506/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 507/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namyslowie
 • Zarządzenie Nr 508/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 509/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 510/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 511/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 512/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 513/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 514/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 515/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 516/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 517/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 518/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 519/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 520/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 521/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • Zarządzenie Nr 522/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 523/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2009 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 524/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 525/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 526/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 527/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 528/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 529/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minaowanego.
 • Zarządzenie Nr 530/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 531/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 532/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 533/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 534/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 535/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 536/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 537/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 538/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 539/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 540/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 541/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 542/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 543/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 544/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie najmu lokalu na placu targowym
 • Zarządzenie Nr 545/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 546/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 547/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Namysłów w 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 548/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 549/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 550/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 551/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 552/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 553/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 554/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały 228/211/94 Zarządu Gminy Namysłów z dnia 29 czerwca 1994 r.