Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2012 rok (VI kadencja)

 • Zarządzenie Nr 211/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 212/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 213/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 214/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 215/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 216/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 217/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach prowadzonych przez Gminę Namysłów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 218/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 219/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 220/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym Spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 221/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 222/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
 • Zarządzenie Nr 223/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
 • Zarządzenie Nr 224/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 225/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 226/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 227/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechcniania kultury fizycznej w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 228/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 229/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 230/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 231/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 232/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 233/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 234/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 235/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 236/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu regulaminu funkcjonowania ośrodka wsparcia w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 237/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 238/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 239/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 240/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 241/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 242/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 243/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 244/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 245/VI/12 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Namysłowie (do użytku wewnętrznego)
 • Zarządzenie Nr 246/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 247/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 248/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 249/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 250/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 251/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności
 • Zarządzenie Nr 252/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 253/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok 
 • Zarządzenie Nr 254/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 255/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie przy ul. W. Reymonta 42/2
 • Zarządzenie Nr 256/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 257/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 258/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 259/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 260/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 261/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 262/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 263/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do spółki gminnej Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 264/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 265/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 266/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 267/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 268/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 269/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 270/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 271/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia jednego terminu użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie Nr 272/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 273/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 274/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 275/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 276/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 277/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 278/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 279/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 280/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 281/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 282/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 283/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 284/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 285/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 286/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Namysłowa na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
 • Zarządzenie Nr 287/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 288/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 289/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 290/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 291/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 292/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 293/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
 • Zarządzenie Nr 294/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 295/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 296/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 297/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 298/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 299/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 300/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 301/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 302/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego
 • Zarządzenie Nr 303/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawiezmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 304/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydtaków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 305/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 306/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 307/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 308/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 309/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 310/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu kunkursu wieńców i arcydzieł dożynkowych
 • Zarządzenie Nr 311/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 312/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 313/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 314/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2012 r. w sprawie cofnięcia udziałów w spółce gmjinnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 315/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 września 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 316/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 317/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 września 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 318/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 319/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 320/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli
 • Zarządzenie Nr 321/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 322/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 323/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 324/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 325/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 326/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 327/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 328/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 - 2014
 • Zarządzenie Nr 329/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 330/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 331/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2012 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 332/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 333/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 334/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia administrowania mieniem komunalnym Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
 • Zarządzenie Nr 335/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 336/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 337/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejski9ego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 338/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 339/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 340/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 341/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 342/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 343/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 344/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 345/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 346/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 347/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przysyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 348/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 349/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 350/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż autobusu marki IRISBUS C50 IVECO Daily i zbycia w drodze rokowań
 • Zarządzenie Nr 351/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 352/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 353/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 354/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 355/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 356/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 357/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 358/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 359/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 360/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 361/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 362/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 363/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 364/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 365/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 366/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 367/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 368/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 369/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 370/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 371/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Zarządzenie Nr 372/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian subwencji ogólnej w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 373/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 374/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2012 rok