Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2013 rok (VI kadencja)

 • Zarządzenie Nr 375/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 376/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 377/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 378/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Minkowskiem celem wybrania sołtysa
 • Zarządzenie Nr 379/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 380/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 381/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 382/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 383/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 384/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 385/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 386/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 387/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 388/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 389/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą oraz najmu lokalu użytkowego
 • Zarządzenie Nr 390/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 391/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 392/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 393/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 394/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 395/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia jednego terminu uźytkowania wieczystrego
 • Zarządzenie Nr 396/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • Zarządzenie Nr 397/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do opinowania wniosków o przynanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 398/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 399/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 400/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia jednego terminu użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie Nr 401/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 402/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 403/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 404/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 405/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 406/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz najmu i użyczenia gruntów na cele różne
 • Zarządzenie Nr 407/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 408/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 409/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Nowym Folwarku
 • Zarządzenie Nr 410/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 411/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 412/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 413/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 414/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 415/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 416/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 417/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 418/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wieloosobowe stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 419/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 420/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 421/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 422/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 423/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia jednego terminu użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie Nr 424/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 425/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 426/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 427/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 428/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 429/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 430/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 431/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 432/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 433/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 434/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 435/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym
 • Zarządzenie Nr 436/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie dotacji celowych na zadania własne gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 437/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli
 • Zarządzenie Nr 438/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 439/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 440/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 441/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 442/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 443/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 444/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 445/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 446/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 447/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 448/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 449/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Zarządzenie Nr 450/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wieńców i arcydzieł dożynkowych
 • Zarządzenie Nr 451/VI/13 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Namysłowie (do użytku wewnętrznego)
 • Zarządzenie Nr 452/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 453/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 454/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 455/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 456/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 457/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 458/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 459/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 460/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie dzierżawy gruntów
 • Zarządzenie Nr 461/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 462/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 463/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 464/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 465/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 466/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej i ustawienie teblic reklamowych, najmu budynków gospodarczych oraz lokali użytkowych
 • Zarządzenie Nr 467/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 468/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 469/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 470/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie obligatoryjnej obecności na sesjach Rady Miejskiej
 • Zarządzenie Nr 471/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 472/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 473/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 474/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 475/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 476/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 477/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 478/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 479/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 480/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 481/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 482/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 483/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 484/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2013 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 485/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie nabycia własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym
 • Zarządzenie Nr 486/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 487/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 488/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 489/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Namysłów (do użytku wewnętrznego)
 • Zarządzenie Nr 490/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego
 • Zarządzenie Nr 491/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 492/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 493/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie nabycia prawa własności gruntu wraz z prawem własności lokali
 • Zarządzenie Nr 494/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Zarządzenie Nr 495/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 496/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 497/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 498/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 499/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powierzenia wicedyrektorowi pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 500/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nabycia prawa własności gruntu wraz z prawem lokali
 • Zarządzenie Nr 501/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 502/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 503/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 504/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 505/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 506/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 507/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 508/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 509/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 litopada 2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 510/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 511/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 512/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 513/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne w jednostkach organizacyjnych gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 514/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego
 • Zarządzenie Nr 515/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 516/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 517/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż środka trwałego i zbycia w drodze rokowań
 • Zarządzenie Nr 518/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 519/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 520/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 521/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 522/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 523/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 524/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 525/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 526/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 527/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 528/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 529/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian dotacji celowych w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 530/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 531/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 532/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2013 rok