Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie dot. planowania przestrzennego

 • Uchwała Nr 1107/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 900/VIII/23 Rady Miejskiej z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna
 • Uchwała Nr 689/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 688/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 636/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
 • Uchwała Nr 635/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 634/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 595/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
 • Uchwała Nr 594/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
  • Pismo IN.VII.743.42.2022.AB z dnia 30-06-2022 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 594/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r.
 • Uchwała Nr 583/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żaba
 • Uchwała Nr 582/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów
 • Uchwała Nr 581/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki
 • Uchwała Nr 580/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie
 • Uchwała Nr 579/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice
 • Uchwała Nr 578/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęca
 • Uchwała Nr 577/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowiec
 • Uchwała Nr 477/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
 • Uchwała Nr 452/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 453/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 429/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
 • Uchwała Nr 426/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 392/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 393/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (1 obszar)
 • Uchwała Nr 394/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (3 obszary)
 • Uchwała Nr 384/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 358/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 318/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
 • Uchwała Nr 317/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 166/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
  • Pismo IN.I.743.123.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2020 roku stwierdzająca nieważność w całości Uchwały Nr 166/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  • Pismo IN.I.743.121.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku stwierdzająca nieważność w całości Uchwały Nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 164/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  • Pismo IN.I.743.120.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku stwierdzająca nieważność w części Uchwały Nr 164/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  • Pismo IN.I.743.96.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku stwierdzająca nieważność § 6 ust. 1, § 6 ust. 8, § 7 ust. 1, § 7 ust. 9, § 8 ust. 1 oraz § 8 ust. 8 pkt 2 Uchwały Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 145/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  • Pismo IN.I.743.77.2019.AB z dnia 2 września 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające w części nieważność Uchwały Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r.
 • Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
 • Uchwała Nr 95/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
 • Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
 • Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  • Pismo IN.I.743.48.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r.
 • Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
 • Uchwała Nr 855/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
 • Uchwała Nr 854/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 778/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
 • Uchwała Nr 777/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
 • Uchwała Nr 776/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 775/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 750/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  • Pismo IN.I.743.108.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 oraz załącznika Nr 1 w zakresie terenów oznaczonych symbolem NA.1MU i NA.2MU do uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 746/VII/17 z dnia 7 listopada 2017 r.
 • Uchwała Nr 723/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 696/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 695/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
 • Uchwała Nr 694/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
 • Uchwała Nr 693/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
 • Uchwała Nr 692/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
 • Uchwała Nr 679/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
 • Uchwała Nr 678/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
 • Uchwała Nr 677/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
 • Uchwała Nr 676/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
 • Uchwała Nr 675/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
 • Uchwała Nr 628/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 627/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
  • Pismo IN.I.743.19.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
 • Uchwała Nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  • Pismo IN.I.743.18.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
 • Uchwała Nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
  • Pismo IN.I.743.17.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
 • Uchwała Nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
  • Pismo IN.I.743.16.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
 • Uchwała Nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
  • Pismo IN.I.743.15.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
 • Uchwała Nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
  • Pismo IN.I.743.14.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
 • Uchwała Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
  • Pismo IN.I.743.13.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
  • Pismo IN.I.743.12.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
  • Pismo IN.I.743.11.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 535/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
 • Uchwała Nr 534/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
 • Uchwała Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  • Pismo Nr IN.I.743.23.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. stwierdzająca nieważność § 8 ust. 7 pkt 2, § 19 ust. 7 pkt 2, § 19 ust. 7 pkt 3, § 20 ust. 7 pkt 2, § 21 ust. 8 pkt 2, § 24 ust. 7 pkt 2 oraz § 25 ust. 7 pkt 2 uchwały Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 398/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 269/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
 • Uchwała Nr 249/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 243/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
 • Uchwała Nr 242/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
 • Uchwała Nr 241/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
 • Uchwała Nr 240/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
 • Uchwała Nr 239/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
 • Uchwała Nr 192/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 191/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 177/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 176/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice
 • Uchwała Nr 157/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
 • Uchwała Nr 119/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
 • Uchwała Nr 118/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 83/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 64/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
 • Uchwała Nr 63/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
 • Uchwała Nr 62/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała 40/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
 • Uchwała 39/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała 38/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 18/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 17/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXIX/391/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXIX/390/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XXIX/389/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXIX/388/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXVII/361/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
 • Uchwała Nr XXVII/360/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXVII/359/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXVII/358/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XXV/311/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
 • Uchwała Nr XXV/310/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
 • Uchwała Nr XXV/309/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
 • Uchwała Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XVIII/222/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XVI/196/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XIV/176/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XIV/175/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XII/145/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
 • Uchwała Nr XII/144/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
 • Uchwała Nr XII/143/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
 • Uchwała Nr XII/142/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe i Igłowice
 • Uchwała Nr XII/141/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XII/140/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice
 • Uchwała Nr XXVIII/414/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
 • Uchwała Nr XXIII/351/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice, Smogorzów
 • Uchwała Nr XXIII/350/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinki
 • Uchwała Nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
 • Uchwała Nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice
 • Uchwała Nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
 • Uchwała Nr XXIII/346/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
 • Uchwała Nr XXIII/345/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie, Barzyna
 • Uchwała Nr XXIII/344/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice, Ligota Książęca, Brzozowiec
 • Uchwała Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
 • Uchwała Nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany
 • Uchwała Nr XXIII/339/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligotka
 • Uchwała Nr XXIII/338/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Małe
 • Uchwała Nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, Józefków

Mapy, stanowiące załączniki do uchwał, dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.