Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w  sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 2. Opis: Rejestr zawiera wykaz instytucji kultury znajdujących się w Gminie Namysłów. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (bud. A, I piętro, pok. 13, tel. 77 41 90 310).
 3. Udostępnianie danych z rejestru następuje przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej),
  2) wydanie odpisu z rejestru lub z księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie do wglądu dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do rejestru odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 5. Poświadczony urzędowo odpis z rejestru wydaje się na pisemny wniosek.

Dokumenty do pobrania:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Namysłów
 2. Księga rejestrowa instytucji kultury