Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie

Komisja konkursowa na posiedzeniu dnia 25 czerwca 2014 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie w osobie Pana Piotra Lechowicza.

Uzasadnienie wyniku wyboru:

Oferta Pana Piotra Lechowicza spełniła wszystkie wymagania formalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o konkursie, a kandydat w wyniku tajnego głosowania uzyskał największą wymaganą ilość głosów.

Namysłów, 25.06.2014 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
/-/ Andrzej Galla