Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory wyznaczono na dzień 16 listopada 2014 roku.


Informacja o składzie i czasie pracy
Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie

 1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie:
  1. Iwona Wilczyńska - przewodnicząca komisji
  2. Elżbieta Kowalska - z-ca przewodniczącej komisji
  3. Anna Magdalena Buśko
  4. Iwona Ewelina Dobrzańska
  5. Maciej Rafał Goch
  6. Tadeusz Ryszard Inglot
  7. Joanna Justyna Leszczyńska
 2. Adres siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie:
  Miejska Komisja Wyborcza w Namysłowie
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie

z dnia 21 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Namysłowie na podstawie art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 października 2014 r. dokonała losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie zgłoszonych przez komitety wyborcze, które nie spełniły żadnego z warunków określonych w art. 409 wyżej wymienionej ustawy.

Listy kandydatów na radnych otrzymały w wyniku losowania następujące numery:

Nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni dla Namysłowa"
Nr 18 - Komitet Wyborczy "Wspólnota Obywatelska 2006 r."
Nr 19 - Komitet Wyborczy Porozumienie Namysłowskie
Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Idea Przyszłości"
Nr 21 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny - Jakub Włodarczyk
Nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasiadek Paweł Nowa Droga Głuszyny
Nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Dominika Walczaka
Nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Kosikowski Nieruchomości

Przewodnicząca Komisji
/-/ Iwona Wilczyńska


Dokumenty do pobrania:

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego i 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Namysłowa - ponowne głosowanie
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Namysłowa
 • Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie - zestawienia wyników głosowania - załącznik
 • Uchwała Nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Namysłowa w dniu 30 listopada 2014 r.
 • Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Namysłowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Namysłowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 125/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 • Zarządzenie Nr 642/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Uchwała Nr XIX/230/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Uchwała Nr XXV/327/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
 • Uchwała Nr XXVIII/376/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
 • Okręgi wyborcze oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów - teren miejski
 • Okręgi wyborcze oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów - teren wiejski
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 20 października 2014 r.
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 20 października 2014 r.
 • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 21 października 2014 r.