Przejdź do treści strony WCAG

Informacja wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujące:

  1. działkę nr 213/3, k. m. 2, o powierzchni 0,1700 ha, położoną w miejscowości Ligota Książęca, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00082403/3 - przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  2. działkę nr 50/5, k. m. 1, o powierzchni 0,0400 ha, położoną w miejscowości Smarchowice Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042187/0 - przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
  3. działkę nr 1116/18, k. m. 10, o powierzchni 0,0152 ha, położoną w Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00034839/7 - przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński