Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2014-2018 (VII kadencja)

 • Uchwała Nr 1/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 2/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 3/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 4/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 5/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 6/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 7/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 8/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 9/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 10/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 11/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 12/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 13/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 14/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 16/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 17/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 18/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 19/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 20/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 21/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 22/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2015 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 23/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 24/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 25/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady wobec zamiaru likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 26/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2015-2017
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 27/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 28/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na kierownika i zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 29/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 30/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 31/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 32/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 33/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 34/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 36/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 38/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 39/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 40/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 45/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo NK.III.4131.1.14.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 45/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r.
 • Uchwała Nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo NK.III.4131.1.15.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 lit. b i d oraz § 9 ust. 12 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 46/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r.
 • Uchwała Nr 47/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 48/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 50/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 51/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 52/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Namysłowie
  Projekt uchwały

  Uchwała nie została przyjęta.
 • Uchwała Nr 55/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 56/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 57/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 58/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 59/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 60/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 61/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 62/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 63/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 64/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 65/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 66/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 67/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 68/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 69/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 70/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 71/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 72/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 73/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 74/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 75/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 76/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 77/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod nazwą "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 78/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Nielisz
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 79/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Krosno
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 80/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Porąbka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 81/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Łęczna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 82/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Namysłów w spółce "Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o." z siedzibą w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 83/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 84/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 85/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 86/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 87/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 88/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 89/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. skargi na działalność dyrektora i pracowników Przedszkola w Bukowie Śląskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 90/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 91/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 92/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Trójcy Świętej w Baldwinowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 93/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 94/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2014 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 95/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 96/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów
  wraz z przebudową zjazdów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 97/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 98/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 99/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 100/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" działek nr 1271, 852/12 i 852/13
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 101/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 102/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 103/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 104/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 105/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 106/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 107/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 108/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 109/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 110/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 111/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 112/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 113/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 114/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016-2019
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 115/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2016-2019
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 116/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2016-2019
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 117/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 118/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 119/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.743.69.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 13 listopada 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 119/VII/15 z dnia 8 października 2015 r.
 • Uchwała Nr 120/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 121/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 122/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 123/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 124/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 125/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 126/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 128/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 129/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 130/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 131/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 132/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 133/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 134/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 135/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 136/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 137/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 138/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 139/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 140/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 141/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 142/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 143/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Annie Kos
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 144/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 145/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 146/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 147/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 148/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 149/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 150/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 151/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 153/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Namysłowskiego Ośrodka Kultury nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 154/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 155/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Wielkie na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 156/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smogorzów na lata 2016-2025
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 157/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 158/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 159/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 160/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 161/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 162/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowiena 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 163/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 164/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 165/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 166/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 167/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 168/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Józefowi Piniorowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 169/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 171/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2016 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 172/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Namysłów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 173/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 174/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 175/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 176/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 177/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych z publikacji został wyłączony załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.742.3.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 177/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r.
 • Uchwała Nr 178/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 179/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 180/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 181/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 183/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 184/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu celem osiedlenia na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 185/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 186/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 187/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 188/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 189/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 190/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 191/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 192/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 193/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żaba na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 194/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezinka na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 195/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasowice na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 196/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 197/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 198/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 199/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 200/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 201/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 202/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 203/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 204/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Led Pack Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 205/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 206/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 207/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 208/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 209/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 210/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 211/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 212/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 213/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 214/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 215/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 216/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały Uchwała
 • Uchwała Nr 217/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 218/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 219/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 220/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 221/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jastrzębie i przysiółka Wszemil w przedmiocie likwidacji urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia i wprowadzenie na całym terenie nazwy miejscowości Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 222/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 223/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalowice na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 224/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 225/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 226/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 227/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 228/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 229/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 230/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 231/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 232/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Projekt uchwały

  Uchwała nie została przyjęta.
 • Uchwała Nr 233/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 234/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 235/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 236/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 237/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 238/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jastrzębie na lata 2016-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 239/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 240/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 241/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 242/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 243/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 244/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 245/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 246/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 247/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 248/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 249/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych z publikacji został wyłączony załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 250/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 251/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Krystynie Pacholik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 252/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli nadania imienia powstającej Hali Sportowo - Widowiskowej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 253/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 254/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 255/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 256/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 257/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 258/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Bawię się i zapamiętuję" pomiędzy Gminą Namysłów a Future Agnieszką Gorzyńską
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 259/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Europejskie placówki - innowacyjne metody edukacyjne" pomiędzy Gminą Namysłów a Future Agnieszką Gorzyńską
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 260/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Europejskie Szkoły" nr projektu RPOP.09.01.01-16-005/15
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 261/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Future - edukacja przyszłości" nr projektu RPOP.09.01.01-16-009/15
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 262/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Bawię się i zapamiętuję" nr projektu RPOP.09.01.01-16-017/15
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 263/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Europejskie placówki - innowacyjne metody edukacyjne" nr projektu RPOP.09.01.01-16-035/15
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 264/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Europejskie Szkoły" pomiędzy Gminą Namysłów a Future Agnieszką Gorzyńską
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 265/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Future - edukacja przyszłości" pomiędzy Gminą Namysłów a Future Agnieszką Gorzyńską
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 266/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 267/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 268/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 269/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 270/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 271/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 272/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 273/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 274/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 275/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 276/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 277/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 278/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 279/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 280/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 281/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 282/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 283/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 284/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 285/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 286/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 287/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 288/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 289/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 290/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 291/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 292/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 293/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 294/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 295/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 296/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 297/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 298/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 299/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 300/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 301/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 302/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 303/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 304/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 305/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 306/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 307/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 308/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 309/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 310/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 311/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 312/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 313/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 314/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 315/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 316/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 317/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 318/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 319/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 320/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 321/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 322/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 323/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 324/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 325/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 326/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 327/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 328/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 329/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 330/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 331/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 332/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 333/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 334/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 335/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 336/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 337/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 338/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 339/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 340/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 341/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 342/VII/16 ady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 343/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 344/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 345/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 346/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała 348/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 349/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 350/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 351/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 352/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 353/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 354/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 355/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała 356/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 357/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 358/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 359/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 360/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 361/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 362/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 363/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 364/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 365/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 366/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 367/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 368/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 369/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 370/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 371/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 372/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 373/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 374/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
 • W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 375/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 376/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 377/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 378/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 379/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 380/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 381/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
 • W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 382/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 383/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 384/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 385/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 386/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 387/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 388/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 389/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 390/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 391/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 392/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 393/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 394/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 395/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 396/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała 397/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 398/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 399/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 400/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 401/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 402/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 403/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 404/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 405/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 406/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 407/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 408/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 409/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 410/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 411/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 412/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 413/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 414/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 415/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 416/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 417/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 418/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 419/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 420/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 421/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 422/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 423/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 424/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 425/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 426/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 427/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 428/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 429/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 430/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 431/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 432/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 433/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 434/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 435/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 436/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 437/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 438/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 439/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 440/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 441/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 442/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 443/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 444/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 445/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 446/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 447/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 448/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 449/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 450/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 451/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 452/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 453/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 454/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 455/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 456/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 457/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 458/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 459/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 460/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 461/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 462/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 463/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 464/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 465/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 466/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 467/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 468/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 469/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 470/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 471/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 472/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 473/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 474/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 475/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 476/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 477/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 478/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 479/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 480/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 481/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 482/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 483/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 484/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 485/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 486/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 487/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 488/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 489/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 490/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 491/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 492/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 493/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 494/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 495/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 496/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 497/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 498/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 499/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 500/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 501/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 502/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 503/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 504/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 505/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 506/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 507/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 508/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 509/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 510/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 511/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 512/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 513/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 514/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 515/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 516/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 517/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 518/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 519/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 520/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 521/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 522/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 523/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 524/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 525/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 526/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w odniesieniu do planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 527/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 528/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 529/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 530/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 531/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 532/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały (53,2 MB) | Uchwała (53,1 MB)
  • Pismo Nr IN.I.743.23.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. stwierdzająca nieważność § 8 ust. 7 pkt 2, § 19 ust. 7 pkt 2, § 19 ust. 7 pkt 3, § 20 ust. 7 pkt 2, § 21 ust. 8 pkt 2, § 24 ust. 7 pkt 2 oraz § 25 ust. 7 pkt 2 uchwały Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr 534/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 535/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 536/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 537/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 538/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 539/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 540/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 541/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 542/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 543/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 544/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 545/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 546/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 547/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 548/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 549/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 550/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 552/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 553/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 554/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 555/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 556/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 557/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 558/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 559/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Lechowi Wałęsie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 560/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 561/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 562/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 563/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 564/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 565/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 566/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 567/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ziemiełowice na lata 2016 - 2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 568/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Objazda na lata 2016 - 2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 569/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niwki na lata 2016 - 2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 570/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 571/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 572/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 573/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 574/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 575/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 576/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 577/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 578/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 579/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 580/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 581/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 582/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 583/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 584/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 585/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 586/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 587/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 588/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 589/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 590/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 591/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 592/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 593/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 594/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 595/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej" pomiędzy Gminą Namysłów a Rzymskokatolicką parafią pw. św. Mikołaja w Wilkowie, Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, Rzymskokatolicką parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach, Rzymskokatolicką parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 597/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 598/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy alei
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 600/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 601/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychnów na lata 2016 - 2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.11.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.12.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.13.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 605/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Uchwała Nr 606/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.03-16-0008/16
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 607/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 245/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 608/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 609/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 610/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 612/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 613/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączany na lata 2017 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 614/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Woskowice Małe na lata 2017 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 615/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Małe na lata 2017 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 616/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baldwinowice na lata 2017 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 617/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy terenowi zielonemu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 618/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy alei
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 619/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy alei
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.14.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
 • Uchwała Nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.15.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
 • Uchwała Nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.16.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
 • Uchwała Nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.17.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
 • Uchwała Nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.18.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
 • Uchwała Nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.19.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
 • Uchwała Nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 627/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 628/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 629/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 630/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 631/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 632/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 633/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 634/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 636/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 637/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 638/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 639/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 640/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 641/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 642/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 643/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 644/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 645/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 646/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 647/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 648/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 649/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 650/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 651/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów na lata 2017-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 652/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2017 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 653/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 654/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 655/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 656/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 657/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 658/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 659/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 660/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 661/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 663/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 664/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 665/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 666/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 667/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 668/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 669/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2017-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 670/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na modernizację boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 671/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi Nr DP 1102 O - ul. Braterskiej w Namysłowie"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 672/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 673/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2016 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 674/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 675/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 676/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 677/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 678/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 679/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 680/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 681/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Namysłów a Powiatem Namysłowskim, dotyczącego realizacji przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 682/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 683/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 684/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Namysłów na lata 2017-2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 685/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 686/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 687/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 688/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barzyna na lata 2017-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 689/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2017-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 690/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Śląskie na lata 2017-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 691/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2017-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 692/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 693/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 694/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 695/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 696/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 697/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 698/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 699/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz należności i zobowiązań placówek oświatowych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 700/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 701/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 702/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. skargi na działalność Burmistrza
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 703/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. skargi na działalność Burmistrza
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 704/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 705/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 706/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 707/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 7-7A zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 708/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 8 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 709/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 12 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 710/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 711/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 712/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 713/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 714/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 715/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 716/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 718/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 719/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 720/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 721/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 722/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 723/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 724/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 725/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 726/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 727/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 728/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 729/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr I w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 730/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 731/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 732/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr IV w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 733/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr V w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 734/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stanowiska odnośnie deklaracji Burmistrza Namysłowa związanych z przyjmowaniem przez Gminę Namysłów islamskich imigrantów
  Projekt uchwały
  Uchwała nie została podjęta.
 • Uchwała Nr 735/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 736/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 737/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 738/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 739/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 740/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 741/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 742/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 743/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 744/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 745/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 746/VII/ 17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.108.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 oraz załącznika Nr 1 w zakresie terenów oznaczonych symbolem NA.1MU i NA.2MU do uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 746/VII/17 z dnia 7 listopada 2017 r.
 • Uchwała Nr 747/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 748/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 749/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 750/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 751/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 752/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 753/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 754/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 755/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 756/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 757/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 758/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 759/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 760/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 761/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 762/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 763/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 764/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 765/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 766/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 768/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2018 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 769/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 770/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 771/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 772/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 774/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata 2018-2024
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 775/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 776/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 777/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 778/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 779/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 780/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 781/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 782/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 783/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 785/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 786/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z planowanymi przedsięwzięciami pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działkach o numerach ewidencyjnych 36/31 k. m. 2, obręb Minkowskie, oraz 15/12 k. m. 2, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały

  Uchwała nie została podjęta.
 • Uchwała Nr 787/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 788/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 789/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 790/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 791/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 792/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 793/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 794/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Książęca na lata 2018-2024
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 795/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 796/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 797/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 798/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 799/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 800/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 801/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 802/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 803/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Krystianowi Brzozowskiemu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 804/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 805/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2017 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 806/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały

  Uchwała nie została przyjęta.
 • Uchwała Nr 807/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 808/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 809/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie fasady kamienicy przy ulicy Rynek 2 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 810/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 9 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 811/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 12 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 812/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 813/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Św. Barbary i konserwację ołtarza bocznego pw. Św. Katarzyny w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 814/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie drzwi głównych do budynku plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 815/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 816/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 817/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 818/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie polegające na renowacji tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. św. Jadwigi w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 819/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 820/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji i pokrycia dachowego wieży kościelnej kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jerzego w Krasowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 821/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 822/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 823/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 824/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 825/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 826/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 828/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 829/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 830/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 831/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 832/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały

  Uchwała nie została przyjęta.
 • Uchwała Nr 833/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 834/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 zlokalizowanego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 835/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Krakowskiej 14 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 836/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Komuny Paryskiej 2 zlokalizowanego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 837/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy Rynek 11 zlokalizowanej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 838/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 839/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 840/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 841/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 842/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 844/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 845/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 846/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 847/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 848/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 849/VII/2018 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Andrzejowi Tomczykowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 850/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 851/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 852/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja - przyszłością!" numer projektu RPOP.09.01.01-16-0005/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 853/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 854/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 855/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 856/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 857/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 858/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 859/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie stanowiska-apelu Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z występami objazdowych przedstawień i pokazów, wykorzystujących dzikie zwierzęta, na nieruchomościach będących własnością Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 860/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 861/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała