Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2014 roku (VII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 2/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 3/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 4/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 5/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 6/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 7/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 8/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 9/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 10/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 11/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 12/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 13/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie Nr 14/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 15/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 16/VII/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok