Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2015 roku

W dniu 13 listopada 2014 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 674/VI/14 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

W dniu 29 stycznia 2015 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 14/VII/15 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 15/VII/15 uchwaliła budżet gminy na 2015 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 75 811 776 zł, natomiast wydatki na poziomie 73 985 583 zł. Nadwyżkę budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 826 193 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2015 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2015 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2015 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2015 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2015 rok
 • Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2015 roku, o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy Namysłów za 2015 rok, o wysokości środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) wykorzystanych przez Gminę Namysłów w 2015 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2015 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2015 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
 • Uchwała Nr 526/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 527/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 78/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 311/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 września 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze 2015 r.
 • Uchwała Nr 105/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. Gminy Namysłów